โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Golden Hours in Orthopedics 1  “ Current Trends : My Experience in Revision Spine Surgery ”

ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.30 – 15.30 น. ณ Auditorium Room ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์สำรองที่นั่ง โทร.02-378-9000 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

SEE ALSO  Complete Guide to Balayage Maintenance for All Hair Colors - Hair Adviser

บรรยายเรื่อง “Current Trends : My Experience in Revision Spine Surgery 1”
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังและข้อ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ประธานสมาคมโรคกระดูกและข้อของประเทศ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค

SEE ALSO  มือบอกโรค ป่วยหรือเปล่าสังเกตได้จากมือ

บรรยายเรื่อง “Current Trends: My Experience in Revision Spine Surgery 2”โดย ศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังผู้อำนวยการศูนย์ RevisionSpineCenter รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์

บรรยายเรื่อง “Interesting failed back case presentation”
โดย น.ต.นพ.ชัยพฤกษ์ ปั้นดี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ และ ผศ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์

SEE ALSO  คำอวยพรวันพ่อ เป็นภาษาอังกฤษ (5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ)

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

สำรองที่นั่ง โทร.02-378-9000 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

แพทย์ผู้เข้าร่วมสัมนา จะได้รับ CME 3 หน่วยกิต รับรองหน่วยกิต โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

ดูกำหนดการคลิ๊ก : http://bit.ly/S6sT7o

Leave a Reply

Your email address will not be published.