ข่าวทั่วไป

เปิดประวัติ “จุน วนวิทย์” เจ้าของฮาตาริผู้ใจบุญบริจาค 900 ล้านบาท

เปิดประวัติ “จุน วนวิทย์” เจ้าของฮาตาริผู้ใจบุญบริจาค 900 ล้านบาท ผู้สร้างแบรนด์ฮาตาริ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายลม”

เปิดประวัติ "จุน วนวิทย์" เจ้าของฮาตาริผู้ใจบุญบริจาค 900 ล้านบาทเปิดประวัติ "จุน วนวิทย์" เจ้าของฮาตาริผู้ใจบุญบริจาค 900 ล้านบาท

อีจัน

นายจุน วนวิทย์ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 ที่กรุงเทพมหานคร ในวัยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน จึงไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา แต่เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ พยายามขวนขวาย แสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจ ด้วยจิตใจมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียร เป็นผลให้มีความรู้แตกฉานในหลายเรื่อง รวมทั้งมีความคิด สร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดจนประสบความสำเร็จในชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฮาตาริบริจาค 900 ล้าน ให้มูลนิธิรามาธิบดี

เปิดประวัติ "จุน วนวิทย์" เจ้าของฮาตาริผู้ใจบุญบริจาค 900 ล้านบาทเปิดประวัติ "จุน วนวิทย์" เจ้าของฮาตาริผู้ใจบุญบริจาค 900 ล้านบาท

นายจุน วนวิทย์ ได้ศึกษาภาษาไทยด้วยตนเองและศึกษาภาษาจีน จากครูที่สอนพิเศษตามบ้าน ได้เริ่มทำงานเป็นลูกจ้างกวาดพื้นร้านขายข้าวสาร ส่งออกต่างประเทศที่ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่มีอายุ 12 ปี และได้เปลี่ยนอาชีพตามลำดับ อันประกอบด้วย การเป็นช่างทำทอง ขับรถโดยสารรับจ้าง ลูกจ้างร้านทำป้ายพลาสติก ลูกจ้างโรงกลึง ช่างทำแม่พิมพ์ สำหรับฉีดชิ้นงานพลาสติก

SEE ALSO  Jude Law has noticeably thicker mane on set in Manhattan | Daily Mail Online

ขอบคุณภาพจาก : ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากประสบการณ์ของการประกอบอาชีพมาหลากหลาย ประกอบกับเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และเห็นช่องทางธุรกิจ จึงได้ออกแบบและผลิตของเล่นเด็กออกจำหน่ายตั้งแต่เมื่ออายุ 28 ปี และโดยที่มีความรู้ทางการฉีดพลาสติก ต่อมาจึงเกิดความคิดที่จะทำโครงพัดลมด้วยพลาสติกขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นโครงกรอบพัดลมล้วนทำด้วยโลหะอลูมิเนียมทั้งสิ้นและได้เสนอขายชิ้นงานให้กับโรงงานผลิตพัดลมที่มีอยู่ในขณะนั้น เป็นผลให้มีการใช้กรอบโครงของพัดลมเป็นพลาสติกโดยแพร่หลายแต่นั้นมา

ต่อมาได้ไปเรียนรู้การพันมอเตอร์ที่ประเทศไต้หวันแล้วจึงนำมาผลิตพัดลม ที่ใช้ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดออกจำหน่ายเป็นของตัวเอง โดยเริ่มแรกใช้ชื่อ ยี่ห้อ “K” และยี่ห้อ “TORY” ต่อมาเมื่ออายุ 52 ปี จึงได้ผลิตพัดลมยี่ห้อ “ฮาตาริ” ออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก

ขอบคุณภาพจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

จากการที่เป็นผู้มีแนวคิดในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตโดยยึดหลัก ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญู เสียสละ มีความมุ่งมั่น มีวินัย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เปิดใจเรียนรู้ สิ่งใหม่เพื่อความสำเร็จ และเป็นคนกล้าคิดกล้าทำ เป็นผลให้กิจการของฮาตาริ ก้าวหน้าและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพัดลมทุกประเภท รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องซักผ้าขนาดเล็กออกสู่ตลาด และแม้ว่าในบางช่วงจะประสบวิกฤตทางด้านการเงินเป็นอย่างมาก ก็ยังสามารถบริหารจัดการให้บริษัทผ่านพ้นมรสุมได้เป็นอย่างดี

การผลิตสินค้าดังกล่าวนั้น ดำเนินการโดยบริษัทในเครือวนวิทย์กรุ๊ป ได้แก่ บริษัทวนวิทย์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทฮาตาริอิเลคทริค จำกัด และบริษัทวนวิทย์เมทัลเวิร์ค จำกัด โดยมีนายจุน วนวิทย์ เป็นประธานกรรมการ

ขอบคุณภาพจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

SEE ALSO  บทความ - การสร้างใบงานยุคดิจิทัลด้วย Top worksheet

ขอบคุณภาพจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

นายจุน วนวิทย์ คิดเสมอว่าคนไทยมิได้มีความสามารถด้อยกว่าใคร ไม่ต้องรอให้ชาวต่างชาติเป็นผู้นำและคนไทยเป็นผู้ตามเสมอไป

นอกจากนี้ ยังได้ใช้กลยุทธ์การบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นแนวทางการทำงานมาโดยตลอด 2 ประการ คือ “ใช้ต้นทุนเท่าเดิม แต่ได้ผลผลิต เพิ่มขึ้น” และ “ใช้ต้นทุนลดลง แต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม” รวมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทในเครือไว้ว่า “ฮาตาริ คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายลม

นายจุน วนวิทย์ ได้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมารวมกับพรสวรรค์ในเชิงช่างทำการประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างเห็นได้ชัด โดยมิได้ใช้พื้นฐานความรู้จากการเรียนที่ใด ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้นำมาผสมผสานอย่างกลมกลืน สำหรับพนักงานนั้น นายจุน วนวิทย์ เป็นผู้ให้โอกาสพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติงาน เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น จะให้คำชี้แนะและให้ถือว่า “ผิดเป็นครู” ให้เดินหน้าต่อไป ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องท้อถอย

พร้อมทั้งให้การจุนเจือครอบครัวของพนักงานด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรและมอบเครื่องอุปโภคให้เป็นประจำทุกปี ณ วันนี้บริษัทในเครือวนวิทย์กรุ๊ป มีพนักงานกว่า 2,000 คน ส่งผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ มีผลประกอบการ ปีละกว่า 4,000 ล้านบาท มีส่วนแบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์พัดลมในประเทศ ประมาณร้อยละ 80 สามารถลดการนำเข้าพัดลมจากต่างประเทศได้เกือบทั้งหมด จึงถือได้ว่า นายจุน วนวิทย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจิตใจดีงามสามารถนำพาตนเองและกิจการสู่ความสำเร็จอย่างสูง

เมื่อประสบความสำเร็จในการงานอาชีพแล้ว นายจุน วนวิทย์ มิได้ลืมตอบแทนสังคม แต่กลับคิดเสมอว่าจะต้องตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม ช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนหรือด้อยโอกาส ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่แสดงตัว ได้บริจาคทรัพย์สิ่งของให้กับโรงพยาบาลต่างๆ สร้างศูนย์วิปัสสนาและมอบเงินอุดหนุนให้แก่ยุวพุทธิกสมาคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สร้างสะพานลอยข้ามถนน ตลอดจนบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกระดับ อยู่เป็นประจำมาแล้วเป็นมูลค่ารวมกว่าร้อยล้านบาทและยังปฏิบัติอยู่โดยสม่ำเสมอ จากการประกอบคุณงามความดีมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นผลให้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นสายสะพายปฐมดิเรกคุณาภรณ์

SEE ALSO  How to take care of balayage hair, tips by L’Oréal Professionnel Paris

ขอบคุณภาพจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นที่ประจักษ์ชัด ในการเป็นนักประดิษฐ์และนักบริหารที่ประสบความสำเร็จมีผลงานเป็นที่ปรากฏ ทั้งที่มิเคยได้รับการศึกษาในระบบมาก่อน รวมทั้งการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม และอุทิศตนเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

กว่า 50 ปี ประกอบกับสิ่งที่ได้กระทำมาล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม นับเป็นแบบอย่างที่พึงยกย่องในวงวิชาการและวิชาชีพ ดังนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2555 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายจุน วนวิทย์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ขอบคุณข้อมูลจากฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คลิปอีจันแนะนำ

BMW เกือบชนรถ จยย. ตำรวจสายตรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

อีจัน

www.ejan.co

Leave a Reply

Your email address will not be published.