วัดพระราม 9 บวชพระ103 รูปถวายในหลวง ร.9

“พระธรรมบัณฑิต” ยกย่องในหลวง ร.9 ทรงสร้างวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกเป็นรางวัลให้ประชาชนใช้รักษาศีล พัฒนาจิตใจ ขณะที่ประชาชนเป็นจำนวนมากแห่จองสมัครบวชถวายพระราชกุศลยาวถึงมกราคมปี 60 แล้ว

บอกต่อ :

21

6

7

8

 วัดพระราม 9 บวชพระ103 รูปถวายในหลวง ร.9
 วัดพระราม 9 บวชพระ103 รูปถวายในหลวง ร.9
 วัดพระราม 9 บวชพระ103 รูปถวายในหลวง ร.9
 วัดพระราม 9 บวชพระ103 รูปถวายในหลวง ร.9

พระธรรมบัณฑิต กล่าวว่า การบวชครั้งนี้เปรียบเสมือนการแสดงความจงรักภักดี อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แม้แต่คนอายุมากถึง 83 ปีก็พร้อมใจที่จะมาเข้าบวชครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยผนวชมาแล้ว และอยากบอกให้รู้ไว้ว่าพระองค์ทรงมีการประพฤติปฏิบัติที่ดีกว่าพวกเรา มีพระจริยวัตรงดงามตามสมณสารูป โดยก่อนที่พระองค์ทรงผนวช พระองค์ทรงฝึกปฏิบัติก่อนผนวชถึง 3 เดือน ก่อนลาผนวชทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้าว่า บวชเพียง 15 วัน ไม่เพียงพอศึกษาพระธรรมวินัย สมเด็จพระสังฆราชเจ้าจึงได้ถวายหนังสือพระธรรมวินัย พุทธประวัติให้ทรงศึกษาต่อด้วย อย่างไรก็ตามการที่ทุกคนมาบวชวัดนี้ อยากให้ทราบด้วยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสร้างขึ้น เพื่อหวังให้เป็นรางวัลแก่ประชาชน ให้ประชาชนได้รักษาศีล พัฒนาจิตใจให้มั่นคง ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 ฯ กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนสนใจบวชถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นจำนวนมาก โดยวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จะเปิดให้ประชาชนได้บวชจำนวน 99 รูปเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งตอนนี้มีผู้จองบวชถวายเป็นพระราชกุศลเต็มจนถึงเดือน มกราคม 2560 แล้ว

SEE ALSO  From Sharon Stone to Jennifer Lopez, these stars over 50 posed in a bikini on Instagram

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้มีบุคคลสำคัญมาบวชเป็นจำนวนมาก อาทิ สุเขต จึงเจริญ นักร้องวงซีซั่นไฟว์ สมศักดิ์ ชลาชล ช่างตัดผมชื่อดัง แทนคุณ จิตอิสระ ดาราและอดีตนักการเมือง นอกจากนี้ยังมีดารา นักร้องเข้าร่วมพิธี อาทิ ปู แบล็กเฮด หรืออานนท์ สายแสงจันทร์ มาร่วมพิธีบวชถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งนี้ด้วย
พระธนเดช ญาณเตโช อดีตพนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่เข้าอุปสมบท กล่าวว่า การมาบวชเพื่อตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสกนิกรมายาวนาน โดยตั้งใจว่าจะได้มาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและตั้งใจจะน้อมนำหลักธรรมของพระองค์ท่านไปปฎิบัติ โดยเฉพาะเรื่องการทำการเกษตรมาใช้ในการดำรงชีวิต ที่สำคัญพระองค์ทรงสอนให้คนมีความรู้ที่จะเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ตนก็จะน้อมสิ่งเหล่านี้มาใช้และตอบแทนสังคม

ด้านนายอานนท์ สายแสงจันทร์ หรือปู แบล็กเฮด นักร้องชื่อดัง กล่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนมาตลอดพระชนชีพ ตนมาร่วมพิธีบวชถวายเป็นพระราชกุศล โดยซาบซึ้งในพระจริยาวัตรที่พระองค์ได้ทำให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงที่ทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น หากเป็นคนธรรมดาอย่างเราคงไม่มีความเพียรพยายามได้เท่านี้ และขอให้ทุกคนได้น้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องความดี โดยเฉพาะเริ่มคิดดี ไม่คิดร้ายต่อใคร เป็นสิ่งที่เริ่มทำได้ง่ายที่สุด

 

SEE ALSO  Always On Longwear Matte Liquid Lipstick - Smashbox | Ulta Beauty

วันนี้( 21 ต.ค.) ที่พระอุโบสถวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร จำนวน 103 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนนิสิตนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมากพระธรรมบัณฑิต กล่าวว่า การบวชครั้งนี้เปรียบเสมือนการแสดงความจงรักภักดี อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แม้แต่คนอายุมากถึง 83 ปีก็พร้อมใจที่จะมาเข้าบวชครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยผนวชมาแล้ว และอยากบอกให้รู้ไว้ว่าพระองค์ทรงมีการประพฤติปฏิบัติที่ดีกว่าพวกเรา มีพระจริยวัตรงดงามตามสมณสารูป โดยก่อนที่พระองค์ทรงผนวช พระองค์ทรงฝึกปฏิบัติก่อนผนวชถึง 3 เดือน ก่อนลาผนวชทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้าว่า บวชเพียง 15 วัน ไม่เพียงพอศึกษาพระธรรมวินัย สมเด็จพระสังฆราชเจ้าจึงได้ถวายหนังสือพระธรรมวินัย พุทธประวัติให้ทรงศึกษาต่อด้วย อย่างไรก็ตามการที่ทุกคนมาบวชวัดนี้ อยากให้ทราบด้วยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสร้างขึ้น เพื่อหวังให้เป็นรางวัลแก่ประชาชน ให้ประชาชนได้รักษาศีล พัฒนาจิตใจให้มั่นคง ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 ฯ กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนสนใจบวชถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นจำนวนมาก โดยวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก จะเปิดให้ประชาชนได้บวชจำนวน 99 รูปเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งตอนนี้มีผู้จองบวชถวายเป็นพระราชกุศลเต็มจนถึงเดือน มกราคม 2560 แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้มีบุคคลสำคัญมาบวชเป็นจำนวนมาก อาทิ สุเขต จึงเจริญ นักร้องวงซีซั่นไฟว์ สมศักดิ์ ชลาชล ช่างตัดผมชื่อดัง แทนคุณ จิตอิสระ ดาราและอดีตนักการเมือง นอกจากนี้ยังมีดารา นักร้องเข้าร่วมพิธี อาทิ ปู แบล็กเฮด หรืออานนท์ สายแสงจันทร์ มาร่วมพิธีบวชถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งนี้ด้วยพระธนเดช ญาณเตโช อดีตพนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่เข้าอุปสมบท กล่าวว่า การมาบวชเพื่อตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสกนิกรมายาวนาน โดยตั้งใจว่าจะได้มาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและตั้งใจจะน้อมนำหลักธรรมของพระองค์ท่านไปปฎิบัติ โดยเฉพาะเรื่องการทำการเกษตรมาใช้ในการดำรงชีวิต ที่สำคัญพระองค์ทรงสอนให้คนมีความรู้ที่จะเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ตนก็จะน้อมสิ่งเหล่านี้มาใช้และตอบแทนสังคมด้านนายอานนท์ สายแสงจันทร์ หรือปู แบล็กเฮด นักร้องชื่อดัง กล่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนมาตลอดพระชนชีพ ตนมาร่วมพิธีบวชถวายเป็นพระราชกุศล โดยซาบซึ้งในพระจริยาวัตรที่พระองค์ได้ทำให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงที่ทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น หากเป็นคนธรรมดาอย่างเราคงไม่มีความเพียรพยายามได้เท่านี้ และขอให้ทุกคนได้น้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องความดี โดยเฉพาะเริ่มคิดดี ไม่คิดร้ายต่อใคร เป็นสิ่งที่เริ่มทำได้ง่ายที่สุด

SEE ALSO  Six-Pack of Tommy Shaw, Volume One

ย้อนกลับ

บอกต่อ :

21

6

7

8

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย

    0%

  • ไม่เห็นด้วย

    0%

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ข่าวล่าสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น