สายตาเอียง (ASTIGMATISM)  เกิดจากความผิดปกติของกระจกตาหรือเลนส์ตาที่ช่วยในการหักเหแสง
มีลักษณะไม่โค้งกลม หรือมีความโค้งไม่เท่ากัน หรือมีรูปร่างผิดไปจากเดิม
จึงทำให้เกิดจุดหักเหของแสงมีมากกว่าหนึ่งจุด ทำให้การมองเห็นสิ่งต่างๆ
เป็นภาพเบลอ มองอักษร ตัวเลขไม่ชัด เห็นเงาซ้อน หรือผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง
และสามารถเกิดร่วมกับภาวะปัญหาสายตาชนิดอื่นด้วยเสมอ เช่น สายตาสั้น และสายตายาว
ดังนั้น สายตาเอียงเพียงอย่างเดียวจะพบได้น้อย