ข่าวเพื่อมวลชน

พิมพ์

สธ.ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมแม่บ้าน สธ. ได้รับคัดเลือก “สตรีไทยดีเด่น สาขาองค์กร ประจำปี 2565”

          กระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ได้รับคัดเลือก “สตรีไทยดีเด่น สาขาองค์กร” ในวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม มุ่งมั่น ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชนให้มีส่วนร่วมด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนให้มีพัฒนาการสมวัยด้านกาย จิต สังคม อย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขทั่วประเทศรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

SEE ALSO  บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ 18 โรงพยาบาลทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันล้างมือโลก 2564" (Global Hand Washing Day 2564)

          กระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับนางรัจริน วงศ์รจิต นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ที่เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร โดยได้รับคัดเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่น สาขาองค์กร ประจำปี 2565” จากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 จัดโดย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรสมาชิกหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ  ทรู ไอคอน ฮอล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

SEE ALSO  ยี่เป็ง - วิกิพีเดีย

          ทั้งนี้ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งช่วงในสถานการณ์โรคโควิด 19 และในสถานการณ์ปกติ ได้ร่วมสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขทั่วประเทศรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มีการจัดระบบการช่วยเหลือดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุผู้พิการ โดยเป็นผู้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือ และลงเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโครงการใครติดยายกมือขึ้น และล่าสุดได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่เครือข่ายแม่บ้านสาธารณสุข ในโครงการการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทยปี 2565 โดยสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชนให้มีส่วนร่วมด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนให้มีพัฒนาการสมวัยด้านกาย จิต สังคม อย่างเหมาะสม

SEE ALSO  Always On Longwear Matte Liquid Lipstick - Smashbox | Ulta Beauty

************************************ 2 สิงหาคม 2565

******************************************

จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 206 view
วันที่ประกาศข่าว : 2 สิงหาคม 2565 เวลา 18:11 น.

ทวีต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น