แม็คโคร[Maēkkhrō] ™ EN: Makro  FR: Makro [m]

Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) – อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version — use with care )irréel(adj) unreal, illusive

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) – อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version — use with care )Lisa(n, slang) Friend with Benefit*cv*[C V] (abbrev) ค่าเบี่ยงเบน*ระบบต่อมไร้ท่อ*(n) organ of the body

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care )Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) – อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version — use with care )เป็นไปตามfollowed in

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) – ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version — use with care )*มีน*[ไทยたべる Thai 食べる.Kanji Katakana] slang
colloqial
pl
sg
meen,mean,maen I มีน

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) – อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version — use with care )Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care )*什=Il+A#[shí yī fèng xiàn, <span style=”font-size:smaller”>ㄕˊ ㄧ ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ</span>, ㄕˊ ㄧ ㄈㄥˋ ㄒˋ ˙ ㄙ˙ ˙ ˙ ˙, *什=Il+A#] (n, vi, adj, adv, prep, pron, phrase, vulgar, name, org, uniq) ยกเลิก ซื้อ เช่า เซ้ง ขาย แจก แลก แถม คูปอง กาแฟ ส่วน ลด ลอก เลียน แบบ*什=Il+A#[shí yī fèng xiàn, <span style=”font-size:smaller”>ㄕˊ ㄧ ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ</span>, ㄕˊ ㄧ ㄈㄥˋ ㄒˋ ˙ ㄙ˙ ˙ ˙ ˙, *什=Il+A#] (n, vi, adj, adv, prep, pron, phrase, vulgar, name, org, uniq) ยกเลิก ซื้อ เช่า เซ้ง ขาย แจก แลก แถม คูปอง กาแฟ ส่วน ลด ลอก เลียน แบบ เช้า เย็น ค่ำ ดึก รถ ไฟ ตึก ปลา เชือก ชักเย่อ

SEE ALSO  คน รัก กัน ต้อง ทํา ยัง ไง? - Eyelight.vn

English-Thai: Longdo Dictionarydorami (n) น้องสาวของโดราเอมอน (doraemon)
Image: doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80doremi(n) ดู doramiPHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.netmodern(adj) ทันสมัยold(adj) เก่าLinux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น LinuxSARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ
เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศcollaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน
เพื่อให้งานเสร็จสิ้นfootball(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)

a(det) หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)a(n) อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษa(prf) ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมายa(prf) ของa(prf) บนa(prf) จากa(prf) ไปยัง, See also: ไปสู่a(prf) ออกa(prf) ไม่ (ย่อมาจาก an-), See also: ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะB(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]!เครื่องหมายอัศเจรีย์*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ5-hiaaabbr. 5-hydroxyindole acetic acid5-htabbr. 5-hydroxytryptamine (serotonin)5-htpabbr. 5-hydroxytryptophen?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า “หมวก” ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) – อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ

SEE ALSO  วิธีการไปยัง หมอดูบวร ใน พระนคร โดยการนั่งรถบัส หรือ รถไฟใต้ดิน?

English-Thai: Nontri DictionaryEnglish-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care )Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)Japanese-Thai: Longdo Dictionaryはい[はい, hai] (n) ใช่テスト[てすと, tesuto] (n) ทดสอบ同じ[おなじ, onaji] (adj) คล้าย, เหมือน発表[はっぴょう, happyou] (n) บรรยาย,แสดงให้เห็น提供[ていきょう, teikyou] (n) ให้, จัดหาให้開始[かいし, kaishi] (n) การเริ่ม, See also: เริ่ม料金[りょうきん, ryoukin] ค่าบริการ,ค่าธรรมเนียม,ค่าตอบแทนおよび[および, oyobi] (conj) และ最大[さいだい, saidai] (adj) ใหญ่ที่สุด無料[むりょう, muryou] (n) ฟรี

SEE ALSO  ทำความรู้จัก 9 โรงเรียนทางเลือก ในกทม.และปริมณฑล พร้อมค่าเทอม | The 1 Today

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary頼る[たよる, tayoru] TH: พึ่งพิง  EN: to rely頼る[たよる, tayoru] TH: ขึ้นอยู่กับ  EN: to depend on好む[このむ, konomu] TH: ชอบ  EN: to like好む[このむ, konomu] TH: ชอบมากกว่า盛り上がる[もりあがる, moriagaru] TH: ครื้นเครง  EN: to rouse建てる[たてる, tateru] TH: สร้าง  EN: to build分野[ぶにゃ, bunya] TH: แขนง  EN: field国[くに, kuni] TH: ประเทศ  EN: country杉並[すぎなみ, suginami] TH: ซูกินามิ  EN: Suginami (pl)続行[ぞっこう, zokkou] TH: ดำเนินต่อไป  EN: resuming

German-Thai: Longdo Dictionaryüber(präp) เกี่ยวกับüberhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากübernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อAGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัด, Syn. AktiengesellschaftAktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชนAbend(n) |der, pl. Abende| เวลาเย็นAktien(n) |pl.| หุ้นAmt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยงาน, สำนักงานของรัฐAnfang(n) |der| การเริ่มต้นAngabe(n) |die, pl. Angaben| ข้อมูล

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care )French-Thai: Longdo DictionaryFrench-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care )Japanese-English: EDICT DictionaryJapanese-English: COMPDICT DictionaryJapanese-German: JDDICT Dictionary

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น