วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 68 ปีประจำปี 2565 ณกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

 

 

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

 

ณ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายกองเอก ธนาคม จงจิระ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 68 ปี ประจำปี 2565  โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง คณะนายทหาร (สน.ฝอท.บก.อส.นรด.) คณะกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พนักงานโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน และสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมเหล่าบรรดาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้เสียสละในการปกป้องบ้านเมืองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่มีพระคุณต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนที่ล่วงลับไปแล้ว

 จากนั้น นายกองเอก ธนาคม จงจิระ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับมอบเงินสนับสนุนกิจการมูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ จาก 1) มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ โดย 
นายกองตรี ขจร เจียรวนนท์ จำนวน 563,000 บาท 2) นายกองโท กิตติศาสน์ สิทธิประศาสน์ กรรมการมูลนิธิฯ จำนวน 100,000 บาท 3) นายกองตรี ธงชัย ล่ำซำ กรรมการมูลนิธิฯ จำนวน 100,000 บาท 4) นายกองตรี พิมล บูรณะชน กรรมการมูลนิธิฯ จำนวน 100,000 บาท 5) นายกองตรี ฐิติกา ตั้งทวีวัฒนกุล กรรมการมูลนิธิฯ จำนวน 100,000 บาท 6) นายหมวดเอก พรรณี ตั้งทวีวัฒนกุล กรรมการมูลนิธิฯ จำนวน 100,000 บาท 
7) นายหมวดโท สุวรรณี ประเทืองสิทธิ์ กรรมการมูลนิธิฯ จำนวน 100,000 บาท 8) นายประวัติ รัตนวิภาพงษ์ กรรมการมูลนิธิฯ จำนวน 100,000 บาท 9) นายหมวดเอก ทวี ปิยะพัฒนา กรรมการมูลนิธิฯ จำนวน 50,000 บาท 10) นายหมวดโท ชุมพล พรประภา กรรมการมูลนิธิฯ จำนวน 50,000 บาท 11) ดร.ยศวัจน์ นิติวัจนานนท์ บริษัท โอห์ม ลอว์ จำกัด จำนวน 300,000 บาท 12) นายสรณัฐ จันทร์ภิวัฒน์ บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 300,000 บาท 13) นายพชร เหล่าอารยะ บริษัท อะกริเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 300,000 บาท และ 14) นายสิษฐพงศ์ วามะศิริภัทร บริษัท บั๊กโซลูชันส์ จำกัด จำนวน 200,000 บาท

SEE ALSO  ปิดม่านชีวิต "กลอเรีย สจ๊วต" "โรส" แห่งไททานิค

 เวลาต่อมา นายกองเอก ธนาคม จงจิระ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 20 ราย แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 จำนวน 8 ราย / ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 11 ราย / ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต่อไป

SEE ALSO  โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ดูทั้งหมด

ติดต่อเราได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น