เปิดตัว “นิทานในสวน” เรื่องที่ ๒

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ เปิดตัว “นิทานในสวน” นิทานเรื่องที่ ๒ จากชุด “ตามคำพ่อ”

บอกต่อ :

26

7

11

8

เปิดตัว \

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ เดินหน้าสานต่อแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อย่างเข้าใจ โดยเปิดตัว “นิทานในสวน” ซึ่งเป็นนิทานเรื่องที่ ๒ จากชุดนิทาน “ตามคำพ่อ” ซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในวาระต่างๆ มาเป็นแนวทางในการจัดทำเนื้อหานิทาน สำหรับเด็กอายุ ๔-๖ ปี และอายุ ๗-๙ ปี 

SEE ALSO  Present Perfect Continuous Tense | Grammar | EnglishClub

สำหรับ “นิทานในสวน”  ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสที่ทรงพระราชทานเนื่องในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๑๖ โดยนำเสนอเรื่องการทำสิ่งดีงาม ไม่ใช่ของที่พ้นสมัยหรือน่ากระดากอาย หากเป็นของที่ทุกคนทำได้ไม่ยากและให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า เพราะความดีนั้นทรงค่า และทรงผลดีอยู่ตลอดกาลมิได้เปลี่ยนแปลง มีแต่ค่านิยมในความดีเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ได้นำสมุดนิทานและดินสอสีนิทานตามคำพ่อไปมอบให้แก่มูลนิธิและโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเด็กรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเรียนรู้ ซึ่งเด็กดังกล่าวไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้สนุกกับการอ่านด้วยตัวเอง ควบคู่ไปกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการระบายสี ตัด แปะ พับ ประดิษฐ์ผลงานศิลปะที่สอดแทรกอยู่ในนิทานแต่ละเล่มได้ตามจิตนาการอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้มูลนิธิและโรงพยาบาลที่มีความต้องการสมุดนิทานตามคำพ่อ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางแฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ และผู้ปกครองที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสมุดนิทานเรื่อง “นิทานในสวน” ได้ทางแฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ www.facebook.com/fulfillingfatherslegacy ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธ.ค.นี้ จากนั้นจะเริ่มเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น ๒ มิติ ความยาว ๓ นาที ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ในวันที่ ๑๒  ธ.ค.นี้

SEE ALSO  Top 10 Thai School Lunches – Thai School Life by Richard Barrow

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ เดินหน้าสานต่อแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อย่างเข้าใจ โดยเปิดตัว “นิทานในสวน” ซึ่งเป็นนิทานเรื่องที่ ๒ จากชุดนิทาน “ตามคำพ่อ” ซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในวาระต่างๆ มาเป็นแนวทางในการจัดทำเนื้อหานิทาน สำหรับเด็กอายุ ๔-๖ ปี และอายุ ๗-๙ ปีสำหรับ “นิทานในสวน” ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสที่ทรงพระราชทานเนื่องในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๑๖ โดยนำเสนอเรื่องการทำสิ่งดีงาม ไม่ใช่ของที่พ้นสมัยหรือน่ากระดากอาย หากเป็นของที่ทุกคนทำได้ไม่ยากและให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า เพราะความดีนั้นทรงค่า และทรงผลดีอยู่ตลอดกาลมิได้เปลี่ยนแปลง มีแต่ค่านิยมในความดีเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ได้นำสมุดนิทานและดินสอสีนิทานตามคำพ่อไปมอบให้แก่มูลนิธิและโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเด็กรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเรียนรู้ ซึ่งเด็กดังกล่าวไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้สนุกกับการอ่านด้วยตัวเอง ควบคู่ไปกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการระบายสี ตัด แปะ พับ ประดิษฐ์ผลงานศิลปะที่สอดแทรกอยู่ในนิทานแต่ละเล่มได้ตามจิตนาการอีกด้วยนอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้มูลนิธิและโรงพยาบาลที่มีความต้องการสมุดนิทานตามคำพ่อ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางแฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ และผู้ปกครองที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสมุดนิทานเรื่อง “นิทานในสวน” ได้ทางแฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ www.facebook.com/fulfillingfatherslegacy ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธ.ค.นี้ จากนั้นจะเริ่มเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น ๒ มิติ ความยาว ๓ นาที ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ในวันที่ ๑๒ ธ.ค.นี้

SEE ALSO  10 Top Shampoos for Dreadlocks

ย้อนกลับ

บอกต่อ :

26

7

11

8

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย

    0%

  • ไม่เห็นด้วย

    0%

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.