เชื่อมความขัดแย้ง
* เชื่อมความขัดแย้งมีอยู่หลายตัว เธอไม่จำเป็นต้องไปกลัว
แค่ร้องไปมั่วๆ ดำๆ ไปมั่วๆ เดี๋ยวก็ได้เอง
But, Yet, hush, however, Nevertheless
Nonetheless, On the other hand แต่อย่างไรก็ตาม
I care for him so bad ; however, I don ’ thymine love that homo .
Though, Although, even though, even if
In cattiness of, Despite, Notwithstanding แม้ว่า ทั้งๆ ที่
Despite her beauty, she has no boyfriend. ( * )

* * On the other hand, On the contrary,
In contrast, Conversely คือในทางกลับกัน
I ’ m so pretty. In contrast, she ’ randomness atrocious .
While, Whereas, Where ในขณะที่
While กับ As เกิดขึ้นพร้อมกัน
Rather, alternatively แทนที่เป็นเช่นนั้น
I ’ megabyte hot whereas she ’ mho boring.
As I ’ megabyte running, she ’ mho tug.
I don ’ t buy a hoop. alternatively, I buy shoes. ( * * )
1.But, Yet, still, however, Nevertheless
Nonetheless, On the other hand = แต่อย่างไรก็ตาม
( Ex1. ) I care for him so bad ; however, I don ’ deoxythymidine monophosphate beloved that man .
2.Though, Although, even though, evening if
In hurt of, Despite, Notwithstanding = แม้ว่า ทั้งๆที่
( Ex2. ) Despite her beauty, she has no boyfriend .
3.On the other hand, On the contrary, In contrast, Conversely
= คือในทางกลับกัน
( Ex3. ) I ’ m so pretty. In contrast, she ’ second ugly.
4. While, Whereas, Where =ในขณะที่
5.While กับ As = เกิดขึ้นพร้อมกัน ( ไม่ได้เชื่อมความขัดแย้ง )
6.Rather, rather = แทนที่เป็นเช่นนั้น
( Ex4. ) I ’ m hot whereas she ’ randomness bore.
( Ex5. ) As I ’ thousand run, she ’ s force.
( Ex6. ) I don ’ t buy a ring. alternatively, I buy shoes .

Because Of You
เหมือนพระจันทร์กำลังส่องแสงทักทายมาทางฉัน
เหมือนว่ามันจะบอกให้ฝันดี
เป็นเพราะใครอะไรล่ะนี่ ฉันจึงอารมณ์ดีอย่างนี้
หากจะคิดอีกที ก็คงจะเป็นเพราะเธอ
* on the grounds of, in consequence of
as a leave of, on bill of only you
because of, by reason of, due to, thanks to,
owing to, resulting from you
because, since, for, as, seeing that, immediately that I love you
เหมือนว่าเธอกำลังส่งยิ้มทักทายอยู่บนนั้น
เหมือนว่าฉันกำลังล่องลอย
เป็นเพราะใครอะไรล่ะนี่ ฉันจึงอารมณ์ดีอย่างนี้
หากจะคิดอีกที ก็คงจะเป็นเพราะเธอ ( * )
icon_click
Wish
เป็นเวลาที่ดี ที่เราได้มาพบกัน ได้มาแบ่งความฝันกัน และผูกพัน
เป็นเวลาที่ดี ที่เราได้มารู้ใจ ที่เราได้มาเข้าใจกันและกัน
* แต่มันก็มาถึงวัน ที่ฉันจะไม่ได้เจอเธอ
ก็อยากจะขอโทษเธอ ถ้าอาจทำอะไรให้เธอน้อยไป
* * I wish I had spent more time with you.
I wish it were a dream that I have to leave you.
I wish, tomorrow, I wouldn ’ t have to go.
In the past, I felt as if you had been with me all the time.
But, now I feel as though, I were alone .
มันยังไม่แน่ใจ ต้องรออีกจนเมื่อไร ต้องรออีกสักเท่าไร จะเจอกัน
แต่ก็ไม่สำคัญ เมื่อใจจะไปหาเธอ เมื่อใจจะคิดถึงเธอ อยู่ทุกวัน ( *, * * )

if -clause
work I. เอาละ วันนี้ ก่อน ก เอ๋ย ก ไก่ ครูจะสอนอะไรเธอสักอย่าง
หากเธอตั้งใจขยันเรียนไม่ผิดทาง เด็กเอ๋ยโตขึ้นจะได้ดี
ครู : ไหนบอกครูซิ โตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง
ป๊อด โตขึ้นอยากเป็นอะไร
เด็กชายป๊อด : หมอครับ
ครู : อ้อยล่ะ เด็กหญิงอ้อย : หมอค่ะ
ครู : เสริมล่ะ เด็กชายเสริม : หมอครับ
ครู : ดีมาก ถ้างั้นท่องตามครูแล้วจำไว้ให้ดีนะ
ถ้าเธอขยันเรียนตั้งแต่วันนี้ โตขึ้นจะได้เป็นหมอ
ถ้าหนูขยันเรียนตั้งแต่วันนี้ โตขึ้นจะได้เป็นหมอ
ครู : เชื่อครูสิ เป็นไปได้
If I study hard right now, I will be a sophisticate. 1
ACT II. งานหนักจริงโว้ยแบกหามกันทั้งวัน พักก็ยังไม่ทันหายเหนื่อยอ่อน
มอมแมมผิวเกรียมตากแดดร้อน หนักจนล้มหมอนไม่สบาย
หมอ : ไม่เป็นไรมากหรอกนายป๊อด แค่พักผ่อนไม่พอ เอ้า ! ใบสั่งไปรับยาที่เคาน์เตอร์นะ
ป๊อด : ขอบคุณครับหมอ เอ้อ ! หมอครับ
หมอ : อืมมม ไม่รู้ที่จ่ายเงินเหรอ
ป๊อด : ไม่ใช่ครับ คือ
ผมกำลังคิดว่าถ้าผมเป็นหมอ คงสุขีมีเงินทอง
หมอ : เป็นไปไม่ได้น่า
If I were you, sophisticate, I would be rich and happy. 2
หมอ : กลับได้แล้ว อย่าลืมจ่ายเงินล่ะ
ACT III. มา มา หลานรักมานั่งตักตา ตาจะสั่งจะสอนหลาน
ตั้งใจเล่าเรียน อย่าเกียจคร้าน หลานเอ๋ย โตขึ้นจะได้ดี
ตาป๊อด : ไหนผลสอบออกเหรอยัง เปี๊ยก เอามาให้ตา
ป๊อด ดูหน่อยซิ
อืมม เก่งนี่ ขยันเข้าไว้นะ โตขึ้นจะได้เป็นหมอ
เปี๊ยก : ครับ
ตาป๊อด : หลานรู้มั้ย ตอนเด็กๆ ตาก็อยากเป็นหมอเหมือนกัน
ถ้าตาขยันเรียนตั้งแต่ตอนนั้น ตาคงจะได้เรียนหมอ
If I had studied hard those days, I would have studied music.
เปี๊ยก : มันผ่านไปแล้วครับ ตา
ถ้าตาขยันเรียนตั้งแต่ตอนนั้น ตอนนี้ตาคงเป็นหมอ
If I had studied hard those days, I would be a doctor nowadays.
ตาป๊อด : เอาละ เอาละ ดึกแล้ว ไปนอนได้แล้ว พรุ่งนี้จะต้องไปโรงเรียนแต่เช้า

SEE ALSO  Broken nose - Symptoms and causes

Infinitive with to
person at my age is to be married.
But it ’ sulfur excessively hard to find a guy to marry me.
then, I found a guy who ’ s ache enough for me to see.
It ’ s easy for me to fall in love with the guy.
I dropped the handkerchief to let him pick it up.
But, after that, I don ’ metric ton know what to do.
undertake, sample, struggle, threaten, happen, pretend,
train, care, pull off, haste, deny, wait,
put up, specify, intend, hateful, decide,
appear, seem, hope, arrange, agree, consent,
trust, deserve, plan, hesitate, afford, prove,
claim, demand, learn, fail + to infinitive 
early girls but P ’ Nan fail to win Prince Andrea ’ mho heart .
rede, invite, allow, order, causal agent, challenge,
pull, carry, command, remind, warn, tell
instruct, get, lead, urge, encourage, teach
+ object ตามด้วย to infinitive
The rain caused us to be in an isolate cabin.
want, ask, would like, beg, wish, request,
expect, promise, aid, choose
มีหรือไม่มีกรรม ถ้า verbs เหล่านี้เดินนำ ต้องตามด้วย to infinitive
I want to rape him or I want him to rape me .

V.ในเพลงนี้ต้องตามด้วย Gerund (V.ing)
* beware, mention, miss, admit, resist,
illusion, finish, risk, remember, object to ,
be opposed to, be used to, admit to ,
take to, look forward to ,
be accustomed to, do you mind ?, would you mind ?
hate, delay, deny, submit,
discus, consider, dislike, feel like, recognize ,
report card, resent, postpone, go on, prevent ,
excuse, leave off, recommend ,
recall, be deserving, give something to

SEE ALSO  รีวิวยกหางตา Foxy Eyes Original™ ทำตาเฉี่ยว สวยเปรี้ยวสายฝอ ศัลยกรรมตาเทรนด์ใหม่ 2021

Read more: Always, Sometimes, Never! The Most Common Italian Adverbs of Frequency (with Examples)

understand, can ’ triiodothyronine base, can ’ thyroxine behave ,
can ’ thymine help, can ’ t protest, compare ,
complete, concede, be useless,
weather, suggest, adore, appreciate,
invalidate, enjoy, get off, excuse, allow, expect ,
be busy, be familiar with ,
give up, forgive, practice, keep, discontinue, it ’ south no use ,
and it ’ s no beneficial, put off, keep on, hold on, think, insist on
อ๊ะๆ เดี๋ยวก่อนหลัง prepo
หลัง go หลัง no Verb ING
ฉัน Go denounce, No smoke ! ! ( * )

Infinitive without to
Helping verb + verb infinitive
Have, make, let +someone do something
Have, make, let are causative verb.
I have my maid wash the dishes .
แต่ get person to do something.
I get my maid to wash the dishes.
Have and get + something done
I have all my dishes washed .
* Verb of perception + verb infinitive
I saw him cross the road and run away.
Verb of sensing + verb ing
I saw him crossing the road and running away. ( * )
ความหมายที่มีมักจะต่างออกไป
* * Helping verb + verb infinitive
Have, make, let + person do something
Verbs of perception + verb infinitive
Infinitive without to ( * * )

Future
I wan sodium talk, wan na see you good sometimes.
I wan na hang out with you just some days.
But you say that you are not free. ( Oh No ! ! )
* You will be working at this time tomorrow.
You will go shopping this even.
You ’ re going to have a converge tonight.
But I will wait until you ’ rhenium free.
By the meter that you are free, I will have waited here เป็นปี.
I ’ ll have been waiting here เป็นล้านปี. ( * )
1.simple ( will, shall+V.inf )
2.continuous ( will, shall+be+V.ing )
3.perfect ( will, shall+have+V.3 )
4.perfectcontinuous ( will, shall+have+been+V.ing )

Past 
* You used to walk alone in the past.
But this morning I saw you with her at ตลาด.
She was playing จ้ำจี้ with you at 8 A.M.
When she was laughing with you, I was crying.
When she was crying, you rang her.
After you had met her, you were changed.
After you had been talking with her, you fell in love. ( * )
1.simple ( V2 )
2.continuous ( was, were+V.ing )
3.perfect ( had+V.3 )
4.perfect continuous ( had+been+V.ing )

SEE ALSO  Burns - Symptoms and causes

Present
* The sun rises in the east.
And I go to my function every day. I do it every day.
I work at ENC. with the lonely feel.
now, I ’ megabyte think of you.
Hope you are coming soon.
You have broken my heart.
And I have cried many times.
I have waited for you for six years.
I ’ ve been waiting for you for six years.
And I have already known. I have to stop. ( * )
1.simple ( V.1 s, e )
2.continuous ( is, am, are+V.ing )
3.perfect ( has, have+V.3 )
4.perfect continuous
( has, have+been+V.ing )

Subject and Verb Agreement
I love you the most. She loves you the most.
Neither nor, not only but besides. Either I or she is gon na lose hope.
Each, Neither, Either of the girls has to go.
And one of my fears is being disposed.
‘ Cos she is one of those who are close to you.
Along with, together with, Including,
a well as, Besides, not, Except, Excluding
I along with she am inactive waiting.
Every, Any, Some, No + one, body, thing
Each, Every a man has instinct.
that the only one of girls who has been chosen is her.
A phone number of people have told me that
the issue of people who do like me is lower.
‘ Cos your family like her.
And your class moves to the sign of the zodiac next to her.
The try and the fear are buried in me.
The loser and gull is what I seem to be.
nowadays, Soda and Whisky is what I need to forget everything.
But police forbid drinking. Each every male child and daughter is trying to stop me.
The old have to tell me to calm down.
The name of the record, distance, money, clock time
Two thousand bucks is money that I have got from my friends and my boss.
Fraction, Some, All, Most, Half, None + of
All of my money is gon sodium be spent on guys.
All of those guys are gon na take your put. ( * )

source : https://usakairali.com
Category : Nutrition

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.antiquavox.it/live22-indonesia/ https://ogino.co.uk/wp-includes/slot-gacor/ https://overmarket.pl/wp-includes/slot-online/ https://www.amarfoundation.org/slot-gacor/