หากเวลาเราต้องการบอกว่าเราทำอะไรบ่อยขนาดไหนในภาษาอังกฤษ เราก็จะใช้คำอย่างเช่น never, constantly, normally, much, sometimes ซึ่งคำเหล่านี้จะถูกเรียกรวมๆว่า adverb of frequency สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง adverb of frequency ในบทความนี้ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Engduo Thailand จะมาอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับ Adverb of frequency ให้ดูอย่างละเอียดกันครับ

Adverb of Frequency ( กริยาวิเศษบอกความถี่ )

Adverb of Frequency ( กริยาวิเศษบอกความถี่ ) คือ คำที่ใช้บอกความถี่ของเหตุการณ์​ หรือ การกระทำต่างๆว่ามีความบ่อยมากน้อยขนาดไหนซึ่งเรามักจะเจออยู่ใน Present simple tense ( รูปประโยคปัจจุบัน ) เพราะประโยคแบบนี้มักจะใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เป็นกิจวัตรนั่นเอง

ประเภทของ Adverb of Frequency

Adverb of Frequency จะแบ่งทั้งหมดเป็น 2 ประเภท คือ
1. Adverbs of Indefinite Frequency = กริยาวิเศษณ์บอกความถี่และห่างที่ไม่แน่นอน
2. Adverb of Definite Frequency = กริยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่และความห่างที่แน่นอน
สรุป

Adverb of Indefinite Frequency ( กริยาวิเศษณ์บอกความถี่และห่างที่ไม่แน่นอน )


กริยาวิเศษณ์บอกความถี่และห่างที่ไม่แน่นอน ได้แก่

 • Always (100%) – เป็นประจำ
 • Usually (90%) – มักจะ
 • Normally, Generally (80%) – โดยปกติ
 • Often, Frequently (70%) – บ่อยครั้ง
 • Sometimes (50%) – บางครั้ง
 • Occasionally (30%) – เป็นครั้งคราว
 • Seldom (10%) – ไม่ค่อย
 • Rarely (5%) – นานๆครั้ง
 • Never (0%) – ไม่เคย

ตัวอย่างประโยคของ Adverb of Indefinite Frequency

 1. Always ((100%) – I constantly watch TV in the morning. – ฉันดูที่วีในตอนเช้าเป็นประจำ
 1. Usually (90%) – Tom’s caris normallydirty. – ปกติแล้วรถของทอมมักจะสกปรก
 1. Normally (80%) – He normally goes to school by car. – โดยปกติแล้วเขาจะไปโรงเรียนด้วยรถยนต์
 1. Often (70%) – They are frequently late for school. – เขาไปโรงเรียนสายอยู่บ่อยๆ
 1. Sometimes (50%) – I sometimes have dinner at 8.30. – บางครั้งฉันรับประทานอาหารเย็นตอน 2 ทุ่ม
 1. Occasionally (30%) – My mother occasionally comes to visit us. – แม่ของฉันมาเยี่ยมฉันบ้างเป็นครั้งคราว
 1. Seldom (10%) – Joe rarely gets up before 6 o’clock. – นานๆครั้งที่โจจะตื่นก่อน 6 โมงเช้า
 1. Rarely (5%) – I rarely go to bed late. – ฉันแทบจะไม่เคยนอนดึกเลย
 1. Never (0%) – I have never been to Japan. – ฉันไม่เคยประเทศญี่ปุ่นเลย
SEE ALSO  Compound-Complex Sentence: Examples and Definition

ตำแหน่งในประโยคของ Adverb of Indefinite Frequency

Adverbs of Indefinite Frequency จะแบ่งตำแหน่งหลักๆเป็น 3 ตำแหน่งได้แก่
1.อยู่หน้ากริยาแท้ ถ้าประโยคมีแค่ verb หลัก โดยที่ verb หลักนั้นไม่ใช่ verb to be ( เช่น is, am, are, was, were ) เราสามารถใช้ adverb of frequency ไว้หน้า verb หลักได้เลย

 • I normally go to school by bus. = ฉันมักจะไปโรงเรียนด้วยรถบัส
 • She constantly gets up at 6.00 am.= เธอตื่นตอน6โมงเช้าเป็นประจำ
 • I normally go to the beach in summer = ฉันมักจะไปทะเลช่วงหน้าร้อน
 1. อยู่หลัง Verb to be ถ้าประโยคมี verb หลักเป็น verb to be (เช่น is, am, are, was, were) โดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้ adverb of frequency ไว้หลัง verb to be
 • She is always very happy = เธอเป็นคนที่มีความสุขอยู่ตลอด
 • He is frequently irritable in hot weather = เขามัดจะหงุดหงิดตอนอากาศร้อน
 • He is normally busy with work. = เขามักจะยุ่งอยู่กับงาน
SEE ALSO  กระทรวงศึกษาธิการ ภาษาอังกฤษคืออะไร รวมคำศัพท์จัดเต็มเกี่ยวกับการศึกษา - ภาษาอังกฤษออนไลน์

Read more: How to Use Must, Have to, and Need to in English

3.อยู่ระหว่างกริยาช่วย กับ กริยาแท้ถ้าประโยคมี verb ช่วย ( เช่น can, could, may, might, will, would, verb to be ใน continuous tense, verb to have ใน perfective tense ) เราจะใช้ adverb of frequency ไว้ระหว่าง verb ช่วยและ verb หลัก ( verb ช่วย + adverb of frequency + verb หลัก )

 • She has frequently gone on vacation in winter = เธอมักจะไปเที่ยวพักผ่อนในฤดูหนาว
 • People can sometimes make mistake = คนเราบางที่ก็สามารถทำอะไรผิดพลาดได้

Adverb of Definite Frequency ( กริยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่และความห่างที่แน่นอน )


กริยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่และความห่างที่แน่นอนได้แก่

 • Hourly – ทุกชั่วโมง
 • Every day – ทุกวัน
 • Daily – ทุกวัน
 • Weekly – ทุกสัปดาห์
 • Monthly – ทุกเดือน
 • Yearly – ทุกปี
 • Every minute – ทุกนาที
 • Every hour – ทุกชั่วโมง
 • Every week – ทุกสัปดาห์
 • Every month – ทุกเดือน
 • Every year – ทุกปี
 • Once a week – สัปดาห์ละครั้ง
 • Twice a month – เดือนละสองครั้ง
 • Three times a year – ปีละสามครั้ง
 • Annually – ทุกปี

นอกจากนี้ใน Adverb of Frequency ประเภทนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็น Adjective ( ที่ทำหน้าที่ใช้ขยายคำนาม ) ได้อีกด้วย ตัวอย่างในประโยคเช่น Yearly convention ซึ่ง Yearly คำนี้ทำหน้าที่เป็น Adjective ขยายคำว่า Convention ซึ่งมีความหมายว่า วาระการประชุมประจำปีนั่นเอง

ตัวอย่างประโยคของ Adverb of Definite Frequency

 1. The nurse checks on the patient hourly. – พยาบาลตรวจคนไข้ทุกชั่วโมง
 2. The letters are delivered weekly. – จดหมายจะถูกส่งทุกสัปดาห์
 3. I will write to you monthly. – ฉันจะเขียนถึงคุณทุกเดือน
 4. Nancy calls her mother every sidereal day. – แนนซี่โทรหาแม่ทุกวัน
 5. I visit Paris annual. – ฉันไปเที่ยวปารีสทุกปี
 6. She has to see a doctor doubly a calendar month. – หล่อนต้องไปพบแพทย์เดือนละ 2 ครั้ง
 7. We celebrate Christmas every year. – เราเฉลิมฉลองคริสต์มาสทุกปี
 8. Tom goes to the gym every week. – ทอมไปยิมทุกสัปดาห์
 9. She cleans toilets every hour. – เธอทำความสะอาดห้องน้ำทุก ๆ ชั่วโมง
SEE ALSO  คำกล่าวในโอกาสต่าง ๆ

ตำแหน่งในประโยคของ Adverbs of definite frequency

Adverbs of definite frequency ปกติแล้วจะวางไว้อยู่ท้ายประโยค เช่น

 • She goes swimming every week. = เธอไปว่ายน้ำทุกสัปดาห์
 • The information is updated five hourly. = ข้อมูลถูกอัพเดททุก 5 ชั่วโมง
 • The museum opens daily. = พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวัน
 • The magazine is published weekly. = นิตยสารถูกเผยแพร่ทุกสัปดาห์
 • I change the air filters monthly. = ฉันเปลี่ยนไส้กรองอากาศแอร์ทุกเดือน

สรุป

Adverb of frequency ก็คือคำที่เอาไว้บ่งบอกความบ่อย หรือ ความถี่ของเหตุการณ์และการกระทำต่างๆนั้นเองโดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่

 1. Adverbs of Indefinite Frequency (กริยาวิเศษณ์บอกความถี่และห่างที่ไม่แน่นอน) เช่น Always, Usually, Often, Normally, etc.
 2. Adverb of Definite Frequency (กริยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่และความห่างที่แน่นอน) เช่น Every, Hourly, Weekly, Monthly, Yearly, Daily, etc.

Read more: R SMD 0805

เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ Adverb of Frequency แรกๆอาจสับสนกันบ้างว่าใช้ต่างกันอย่างไร แต่ถ้าเราได้ฝึกใช้บ่อยๆรับรองว่าจะเข้าใจได้อย่างไม่ยากเลยนะครับ EngduoThailand ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังฝึกฝนภาษาอังกฤษทุกคนนะครับ ไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ
และสุดท้ายทางเรา สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Engduo Thailand ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนที่กำลังฝึกฝนภาษาอังกฤษนะครับ สำหรับใครที่สนใจการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การสื่อสารทั่วไป หรือ ใช้เพื่อการทำงาน หรือต้อง การสัมภาษณ์งาน เรามี คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่สามารถตอบโจทย์ผู้เรียนได้ทุกรูปแบบนะครับ และยังสามารถออกแบบคอร์สได้ตามต้องการอีกด้วย ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อเราได้เลยนะครับ

source : https://usakairali.com
Category : Nutrition

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.escapefromwatchtower.com/slot-online/ https://thebakersavenue.com/wp-includes/slot-online/ https://www.antiquavox.it/live22-indonesia/ https://ogino.co.uk/wp-includes/slot-gacor/ https://www.amarfoundation.org/slot-gacor/