ทริปนี้เราจะพาทุกท่านไป อียิปต์ ตำนานแหล่งอารยะธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่า 7,000 ปี พาทุกท่านเที่ยวเก็บทุกจุดไฮไลท์แบบจัดเต็มเจาะลึกถึง 10 วัน 7 คืน เราออกแบบทริปแบบเข้าใจนักเดินทาง พยายามให้ครบแต่ไม่เหนื่อยจนเกินไป ให้พักโรงแรมเดิมจะได้ไม่ต้องเก็บกระเป๋าเช็คอิน เช็คเอ้าท์กันให้เสียเวลา จุดไหนไฮไลท์เราเผื่อเวลาเยอะ กิจกรรมไหนเด็ดเราใส่ให้ รวมทั้งอาหารเข้าใจว่าประเทศแถบนี้ทานยาก วันหลังๆเราก็จัดไทย อาหารเอเชียใส่มาให้ รวมทั้งมีเวลา free time ให้เวลาชิลล์ให้ช็อปปิ้งกันพอควร โปรแกรมการเดินทาง DAY1 : Bangkok – Cairo 

21.00 นัดเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์ เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เราจะบินตรงสู่กรุงไคโร ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง DAY2 : ARRIVE CAIRO – MEMPHIS – SAKKARA – PYRAMIDS – SPHINX 06.20 เดินทางถึง สนามบินกรุง ไคโร ( เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 5 ชม. ) เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเพื่อ ทานอาหารเช้าที่โรงแรม LE MERIDIEN PYRAMIDS HOTEL หลังจากได้ทานอาหารเช้าเติมพลัง ล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยออกเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) ไปชมเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เข้าชมในพิพิธภัณฑ์รามเสสที่ 2 จะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม ระหว่างทางจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณและรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน จากนั้นเดินทางสู่เมือง ซัคคาร่า (Sakkarah) เพื่อชมปีรามิดขั้นบันได (Stepped Pyramids) ปีรามิดแห่งแรกของอียิปต์ เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เป็นต้นแบบของปีรามิดในยุคต่อมา ที่นี่เราจะได้ทราบพื้นฐานของการสร้างปีรามิด ตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหินและอื่นๆ อีกนานัปการที่พิศวงชวนให้ค้นหา เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับไป เมืองกีซ่า (Giza) เพื่อชมมหาปีรามิด (Great Pyramid) ที่ชาวกรีกยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ! เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเจ้าเมืองเลโทโพลิสโบราณ ( ปัจจุบันคือ ไคโร ) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. และเป็นที่ตั้งของมหาปีรามิด 3 องค์ มีขนาด ลดหลั่นกันตั้งเรียงรายท่ามกลางทะเลทราย โดยปีรามิดทั้งสามองค์นี้เป็นอนุสาวรีย์ทรงเรขาคณิต อีกทั้งยังมี สฟิงซ์ (Sphinx) ขนาดใหญ่สุดในโลก ที่สลักจากเนินหินธรรมชาติสูง 21 เมตรยาว 73 เมตร อยู่ด้านหน้าทางเข้าปีรามิด ส่วนหัวเลียนแบบพระพักตร์เทพฮาร์มาคิส ลำตัวเป็นสูง 20 เมตร ความยาวตลอดลำตัว 57 เมตร ผมเชื่อว่าทุกคนที่อยากมาอียิปต์อยากมาที่นี่เป็นอันดับแรกๆอย่างแน่นอน เราเลยให้เวลาค่อนข้างเยอะกับที่นี่ครับ ถ้าท่านใดจะขี่อูฐถ่ายรูป หรือมุดปีรามิด ก็อิสระตามสบาย ( ส่วนเพิ่มเติมนี้เป็นไปตามสมัครใจของแต่ละท่าน ซึ่งไม่รวมในค่าบริการ ) เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำทุกท่านเข้าพักที่ HOTEL LE MERIDIEN PYRAMIDS หรือเทียบเท่า (ระดับ5ดาว) DAY3 :  CAIRO – DEPARTURE TO LUXOR – WEST BANK OF LUXOR เช้า ทานอาหารบุฟเฟต์โรงแรม จากนั้นขึ้นรถไปสนามบิน เราจะขึ้นเครื่องบิน ( Egypt Air ) 10.45-11.55 บินภายในประเทศไปยังจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวตลอดฝั่งแม่น้ำไนล์กันที่เมือง ลักซอร์ ( Luxor ) ครับ พอถึงสนามบิน นำท่านขึ้นรถบัสไปยังเรือที่พักระดับ 5 ดาว เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ช่วงบ่ายเราเริ่มเที่ยว เมืองลักซอร์ ฝั่งตะวันออก ( EAST BANK ) ซึ่งได้แก่ วิหารลักซอร์ และวิหารคาร์นัค วิหารคาร์นัค ( KARNAK ) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ! ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่ระดับที่สามารถเอาโบถส์ที่ว่าใหญ่ของยุโรปไปบรรจุได้ถึง 10 หลัง ! ถูกสร้างเมื่อ 3600 ปีมาแล้วเพื่อถวายแด่เทพอมอนรา และเข้าชมวิหารลุคซอร์ ( LUXOR TEMPLES ) ที่เชื่อมต่อถึงกัน รับประทานอาหารเย็นบนเรือ ซึ่งบนเรือก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่น Welcome cocktail และการแสดงโชว์ต่างๆเช่น FOLKORIC SHOW  (ระบำหน้าท้อง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินและเข้าถึงอียิปต์กันมากขึ้นครับ เข้าพัก บนเรือสำราญระดับ 5 ดาว  M/S Tamr Henna  หรือเทียบเท่า DAY4 :  WEST BANK –  SAIL TO EDFU เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ขึ้นบอลลูนชมเมืองลักซอร์ อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์ที่แนะนำว่าไม่ควรพลาดครับ ท่านจะได้เห็นวิวมุมสูงของเมืองลักซอร์อีกทั้งสถานที่สำคัญต่างๆในมุมที่แปลกตาออกไปและราคาที่นี่ก็ไม่แพงอีกด้วย ถูกกว่าตุรกีครึ่งๆเลย ( ส่วนเพิ่มเติมนี้เป็นไปตามสมัครใจ ราคาประมาณ 100 USD/ท่าน ซึ่งไม่รวมในค่าบริการ ) นำท่านเยี่ยมชม ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ เพื่อไปชม หุบผากษัตริย์ ( VALLEY OF KING ) ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าฟาโรห์มีถึง 62 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีหุบผาของพระราชินีและหุบผาของพวกพระบรมวงศานุวงศ์ พวกขุนนางชั้นสูง จากนั้นนำท่านชม วิหารฮัตเชปซุต (Temple of Queen Hatshepsut) ที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงพระนามฮัตเซปซุตหรือที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ว่าราชินีมีหนวด ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Coloses of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3 ประมาณ 2,000 กว่าปี ก่อน เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทำให้ตัววิหารพังลงมา เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ จากนั้นเรือจะล่องสู่เมือง Edfu ซึ่งระหว่างทางเราจะผ่าน ประตูน้ำอีสน่าล๊อค (ESNA Lock) รวมทั้งได้ชมความสวยงามตลอดทางของแม่น้ำไนล์ จะนอนเล่นในห้องพัก นั่งในห้องโถงส่วนกลาง หรือไปชิลล์รับลมกับบนดาดฟ้าเรือก็ได้ รับประทานอาหารเย็นบนเรือ และร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเรือ เข้าพัก บนเรือสำราญระดับ 5 ดาว  M/S Tamr Henna  หรือเทียบเท่า DAY5 :  EDFU – TEMPLE OF EDFU – KOM OMBO – ASWAN เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พาท่านเข้าชม วิหารเอ็ดฟู ( TEMPLE OF EDFU) วิหารที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากๆ วิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นให้แก่ เทพเจ้าฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ ความยิ่งใหญ่ของวิหารเป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาชมวิหารแบบไม่ขาดสาย ล่องเรือต่อไปยัง KOM-OMBO เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ช่วงบ่ายนำท่านเข้าชม วิหารคอมออมโบ ที่มีความแปลกตรงที่ว่าเป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์อยู่ในวิหารเดียวกัน ! คือเทพโซเบค ( SOBEK ) เทพเจ้าแห่งลำน้ำและความอุดมสมบูรณ์ และเทพเจ้าฮอรัส ( HAERORIS ) เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ จากนั้นกลับขึ้นเรือ ชมวิวระหว่างทางที่เรือล่องสู่เมือง ASWAN ครับ รับประทานอาหารเย็นบนเรือ หลังอาหารเย็นชมการแสดงของเรือ EGYPTIAN GALABEYA PARTY  การเต้นรำสไตล์อียิปต์ที่น่าสนใจ ใครอยากวาดลีลาก็เรียนเชิญร่วมวงได้ครับ เข้าพัก บนเรือสำราญระดับ 5 ดาว  M/S Tamr Henna  หรือเทียบเท่า DAY6 :  ASWAN – HIGH DAM – PHILAE TEMPLE – FELUCCA

SEE ALSO  รีวิว 13 อันดับ รองพื้น ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 - Pro Review

Read more: 8 Local Thai Designer Boutiques To Shop & Browse

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนเรือ นำท่านชม เขื่อนอัสวาน ( Aswan Dam ) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฮด์แดม ที่มีความยาวถึง 36,000 เมตร เพื่อช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นา ตลอดปี อีกทั้งยังใช้พลังงานน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไนล์ไหลท่วมเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำไนล์คือทะเลสาบนัลเซอร์ ที่มีความลึกถึง 80 เมตร และ กว้างถึง 10 กิโลเมตร นำท่านชม วิหารฟิเลย์ ( PHILAE TEMPLE ) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำ ระหว่างทางแวะชมแหล่งหินแร่แกรนิต ที่เก่าแก่และ เสาหินโอเบลิก ที่ยังสร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิก ที่สูงที่สุดในอียิปต์ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ช่วงบ่าย เติมประสบการณ์อีกหนึ่งสิ่งที่อยากให้สัมผัสครับ คือ นําท่านลงเรือเฟลุคคา (FELUCCA) เรือใบเสาเดี่ยว ท่องรอบเกาะ KITCHENER ’ S ISLAND และจากบนเรือท่านจะได้ชม เกาะที่เป็นสวนพฤกษศาสตร์ ( BOTANICAL ISLAND ) ด้วย รับประทานอาหารเย็นบนเรือ เข้าพัก บนเรือสำราญระดับ 5 ดาว  M/S Tamr Henna  หรือเทียบเท่า DAY7 :  ASWAN – ABU SIMBEL – ASWAN – CAIRO วันนี้ขออนุญาติปลุกทุกท่านแต่เช้ามืดประมาณตี 4 เราจะเช็คเอ้าท์ออกจากเรือ และรับ BREAKFAST BOX ก่อนขึ้นรถบัสกัน มุ่งหน้าสู่เมือง   ABU SIMBEL สถานที่สำคัญและสวยมากๆของอียิปต์ที่ยังไงก็ต้องไปให้ได้ครับ หลังจากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนบนรถโคชของเราได้เลย เพราะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. ถึงที่ ABU SIMBEL ตอนเช้าพอดีพร้อมเที่ยวครับ ถึง เมืองอาบูซิมเบล นำท่านชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหารรามเสสที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่ง ด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้าซึ่ง สร้างขึ้นเพื่อ ถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา ฮอรากาติ และสร้างวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็นเกียรติแก่ราชินีเนเฟอร์ตารี ด้านในพระวิหารจะมีภาพแกะสลักที่เล่าถึงเรื่องราวในอดีตในรูปแบบอียิปต์สมัยก่อน มหาวิหารใหญ่และสมบูรณ์มาก ลองเทียบกับตัวคนดูครับ ! รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง ขึ้นรถกลับเมือง Aswan ระหว่างทางจะ ผ่านเส้นทางในลักษณะทะเลทรายที่สวยงามแปลกตา ถ้าใครยังไม่ง่วง สามารถเพลิดเพลินกับวิวตลอดเส้นทางครับ เมื่อเรากลับถึงเมือง Aswan แล้วจะพาทุกท่านไปทานอาหารเย็นกันแบบรวดเร็ว ก่อนพาไปสนามบินเพื่อ บินกลับเมืองไคโร (Egypt Air) 18.10-19.35 จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก เข้าพักที่ HOTEL LE MERIDIEN PYRAMIDS หรือเทียบเท่า (ระดับ5ดาว) DAY8 :  CAIRO – ALEXANDRIA – CAIRO เช้า ทานอาหารบุฟเฟต์โรงแรม ออกเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ ประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ ปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ รับประทานอาหารกลางวัน บ่าย ชม เสาปอมเปย์ (POMPEY PILLARS)  เป็นโบราณวัตถุสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว แวะถ่ายภาพป้อมปราการซิทาเดล ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐาน พร้อมชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงามจากนั้นเดินทางกลับเมืองไคโร พิเศษ!  รับประทานอาหารไทย พอถึงวันนี้ทุกท่านคงกำลังคิดถึงอาหารไทยเป็นที่สุดเราจัดให้ครับไปภัตตาคารอาหารไทยกัน เข้าพักที่ HOTEL LE MERIDIEN PYRAMIDS หรือเทียบเท่า (ระดับ5ดาว) DAY9: CAIRO – EGYPTIAN MUSEUM – CAIRO CITY TOUR – SHOPPING  เช้า ทานอาหารบุฟเฟต์โรงแรม นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์(EGYPTIAN MUSEUM) ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารใหญ่ เรียกโดยทั่วไปว่า พิพิธภัณฑ์อียิปต์โบราณ จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดี ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste Marriette ทั้งอาคารเก่าแก่และการ ตกแต่งภายใน ได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ ตุตังคาเมน และงานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปีมาแล้ว ( ไม่รวมค่าเข้าชมห้องมัมมี่ ) จากนั้นขึ้นชม ป้อมปราการ (CITADEL) ที่ถูกสร้างบนเนินเขา เพื่อใช้ในการต่อสู่กับพวกทำสงครามครูเสด หนึ่งในจุดชมวิวไคโรมุมสูงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ใกล้กันชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ( MOHAMED ALI MOSQUE ) ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบออตโตมัน หรือตุรกีใน ปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซส ที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศส เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย เราจะมี Free shopping time ตลาดข่านแอลคาลิลี่ (KHAN EL KHALILI)  ซึ่งที่นี่มีร้านค้าจำนวนมากจำหน่ายจิวเวลรี่, ของที่ระลึก, เครื่องเทศ, เสื้อผ้า เยอะแยะมากมาย เดินช็อปปิ้งกันสนุกมากครับที่นี่ มาถึงวันสุดท้ายแล้วก็อยากให้เป็นเวลาของทุกท่านอิสระให้เต็มที่ ซื้อของฝาก หรือจะหาร้านเก๋ๆนั่งทอดอารมณ์มองผู้คนก็แล้วแต่สะดวกครับ พิเศษ! มื้อเย็น อาหาร Asian  ปิดท้ายแบบสวยๆทานอาหารที่คุ้นเคยก่อนกลับเมืองไทย 20.00 นำคณะเดินทางสู่สนามบินไคโร เพื่อบินกลับกรุงเทพฯ 23.35 เครื่องบินออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดย Egypt Air DAY10 : BANGKOK 12:35 ถึงกรุงเทพด้วยความประทับใจ ท่านที่สนใจสามารถติดต่อจองเข้ามาพร้อมแจ้งชื่อ เบอร์ติดต่อกลับ ส่งหน้าพาสปอร์ต พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ  30,000 บาท  ส่งได้ในช่องทางที่ท่านสะดวกครับ ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน line @ : @ ChillTogether ( พิมพ์ @ ด้านหน้าด้วยครับ ) หรือคลิกลิงค์นี้ hypertext transfer protocol : //line.me/ti/p/ @ chilltogether Facebook page : Chill Together – ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ e-mail : sale.chilltogether @ gmail.com หรือโทร : 0835447664 เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว : 11/09427

SEE ALSO  Living River Siam - Wikipedia

Read more: เที่ยวเกาหลี ปักหมุด 12 ที่เที่ยวโซล สุดฮิต ช้อปสนุก ถ่ายรูปสวย เป๊ะปังทุกมุม 📸

Photo credit : pixabay | archer10 | dungodung | marriott Spread the beloved

SEE ALSO  REVIEW: YSL Fusion Ink Cushion Foundation (B30) - Wantastic Beauty
source : https://usakairali.com
Category : Make up

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://aariwork.in/wp-includes/article/ https://www.escapefromwatchtower.com/slot-online/ https://thebakersavenue.com/wp-includes/slot-online/ https://www.antiquavox.it/live22-indonesia/ https://ogino.co.uk/wp-includes/slot-gacor/ https://www.amarfoundation.org/slot-gacor/