วิ่งปันรักษ์ให้โลก : Run for nature 2018 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
\u0E1E\u0E23\u0E30\u0E19\u0E04\u0E23\u0E28\u0E23\u0E35\u0E2D\u0E22\u0E38\u0E18\u0E22\u0E32
Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13000 ดูแผนที่

> > วิ่งปันรักษ์ให้โลก : Run for nature 2018 < < อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้
10/4/2 kilometer

10 kilometer – 500 THB – 5:30 am
4 km – 500 THB – 6:00 am
2 km – 500 THB – 6:30 am

# เปิดรับสมัคร
now

# สมัครออนไลน์ได้ที่
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIIr8aRYglBuzj6ogPITx1DDHCkqRX5Aetddp3StvCoTuJ3g/viewform ? usp=s …

# สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
www.facebook.com/GoGrowGreen/

ที่มา : Go Grow Green
www.facebook.com/GoGrowGreen/
_________________________________________
📢 เพื่อไม่พลาดข่าวสารอัปเดตจาก # วิ่งไหนดี 📢
อย่าลืม # Like 👍🏻 และกด
# กำลังติดตาม ➡️➡️➡️ # เห็นโพสต์ก่อน ⭐️
# Following ➡️➡️➡️ # See_First ⭐️
_________________________________________
Go Grow Green added 13 raw photos.
4 hour ·
วิ่งปันรักษ์ให้โลก : Run for nature 2018

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 ( Sunday 17 June 2018 )

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Department of Environmental Quality Promotion, Ministry of Natural Resources and Environment

รายละเอียด
วิ่งปันรักษ์ให้โลก – กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา – กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา United Nations Environment Programme ( UN Environment ) และ ภาคเอกชน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย พร้อมไปกับการจัดกระบวนการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการเกิดขยะ ตามประเด็นการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561 Beat Plastic Pollution – If you can ’ t recycle it, refuse it ณ บริเวณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นบริเวณโบราณสถานที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สวยงาม และ มีความปลอดภัยตลอดเส้นทางวิ่ง โดยมีเป้าหมายในการสร้างโมเดลของกระบวนการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเชิญชวนให้ทุกกิจกรรมเกิดความตระหนักและมีกระบวนการดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และ กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป

Run for nature 2018 was initiated by the Department of Environmental Quality Promotion – Ministry of Natural Resources and Environment with collaboration of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, Ayutthaya Historical Park – fine Arts Department, Tourism Authority of Thailand, Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital, Division of Administration – Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Police, United Nations Environment Programme ( UN Environment ) and individual partners. It is to encourage people to run for big health together with environmentally friendly musical arrangement action particularly waste reduction according to composition of World Environment Day 2018 : Beat Plastic Pollution – If you can ’ t recycle it, refuse it. The event will be held around Ayutthaya Historical Park with identities of Thai acculturation scenery and safety traverse. noteworthy goal is to be a role model of running event with environmentally friendly musical arrangement and to persuade this awareness to all activities. In this involve, income after tax write-off expenses will be donated to Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital and Ranger Welfare Fund – Ministry of Natural Resources and Environment to reinforce great health upon good environment basis.

SEE ALSO  แปลเพลง : Ariana Grande - thank u, next - Song by THAI.LT

เวลาการปล่อยตัว ( Race Start Time )
5:30 am : 10 กิโลเมตร ( Kilometers ) – Mini Marathon
6:00 am : 4.5 กิโลเมตร ( Kilometers ) – Fun Run
6:30 am : 2 กิโลเมตร ( Kilometers ) – Plogging
อุปกรณ์การแข่งขัน ( Race Kit )
1. เสื้อสำหรับแข่งขัน ( Runner T-Shirt )
2. แก้วน้ำใช้ตลอดการวิ่ง ( One Cup Running )
3. เหรียญที่ระลึก ( Race Medal )
4. สายรัดข้อมือที่จุดเช็คระยะ ( Wristband at the Check Point )
5. Bib หมายเลขประจำตัว และ ใช้ในการรับ แก้ว เหรียญ และ อาหารว่าง
( Bib with Runner Number for checking race kit and nosh )

การแบ่งรุ่น ( Race Categories )
แบ่งการแข่งขัน เพื่อมอบของที่ระลึก ดังนี้
1. ชาย ( Male )
2. หญิง ( Female )
3. ระยะเดินวิ่ง Plogging 2 กิโลเมตร ไม่มีการแข่งขัน
( For 2 kilometers plogging – no race )

SEE ALSO  4U2 Lipaholic Lipsticks Collection Review - Really Ree

ขนาดเสื้อ ( Runner T-Shirt Sizes )

ขนาด SS S M L XL 2XL 3XL
รอบอกเสื้อ ( นิ้ว ) 34 36 38 40 42 44 46

แผนที่เส้นทางวิ่งทั้ง 3 ระยะทาง ( Map of 3 Distances for Run for Nature ’ s Track )
1. Plogging 2 กม. ( km. )
2. Fun Run 4.5 กม. ( km. )
3. Mini Marathon 10 กม. ( km. )

ของที่ระลึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( environmentally Friendly Gift Sets )
แบ่งการแข่งขัน เพื่อมอบของที่ระลึกรวม 12 รางวัล ดังนี้
1. ระยะ 4.5 กิโลเมตร ผู้เข้าเส้นชัย 3 อันดับแรก ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล
( For 4.5 kilometers : Gift Sets for top 3 runners – male 3 runners and Female 3 runners )
2. ระยะ 10 กิโลเมตร ผู้เข้าเส้นชัย 3 อันดับแรก ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล
( For 10 kilometers : Gift Sets for top 3 runners – male 3 runners and Female 3 runners )
3. ระยะเดินวิ่ง Plogging 2 กิโลเมตร ไม่มีการแข่งขัน
( For 2 kilometers plogging – no race )
4. ระยะเดินวิ่ง Plogging 2 กิโลเมตร VIP จะได้รับของที่ระลึกทุกท่าน
( For 2 kilometers plogging – Environmentally Friendly Gift Sets for VIP )

การชำระค่าสมัครการแข่งขัน ( Payment for the Race )

500 บาททุกระยะวิ่ง
ยกเว้น Plogging 2 กม. ( km. ) มีบัตร VIP 1,000 บาท จำนวนจำกัด

สมัครและชำระเงินตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
Registration and Payment from nowadays until 10 May 2018

ช่องทางการชำระเงิน ( Payment )
ธนาคารกรุงไทย : บัญชีเลขที่ 068-0-19333-2
ชื่อบัญชี : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Run For nature 2018
Krung Thai Bank : Account Number 068-0-19333-2
Account Name : Department of Environmental Quality Promotion – Project Run For nature 2018

กำหนดการ ( Schedule )
การรับเสื้อ ( Runner T-Shirt Receiving )
1. วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 ระหว่าง 10:00-15:00 น. ณ ชั้น 2 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
( On 11-15 June 2018 during 10:00-15:00 น. 2nd Floor Department of Environmental Quality Promotion )
2. วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ระหว่าง 14:00-17:00 น. ณ ชั้น 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา
( On 16 June 2018 during 14:00-17:00 น. 1st Floor Tourism Authority of Thailand Ayuttaya Province )

SEE ALSO  Actual evaluation of Hitachi EP-A5000 air purifier

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 ( Sunday 17 June 2018 )
04:00 – 04:45 น. ลงทะเบียนผู้สมัครรับอุปกรณ์การแข่งขัน และ รับฝากของ
( Register and get raceway kit and deposit your belonging )
**กรุณานำเอกสารยืนยันการชำระเงินและบัตรประชาชน มารับเบอร์ประจำตัวนักกีฬา เสื้อและของที่ระลึก**
**Please declare payment slip and ID wag or pass to get bib with runner ’ s number and race kit**

05:00 น. เริ่มพิธีเปิดการแข่งขัน ( Opening Ceremony )
05:30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 10 กิโลเมตร ( Start of 10 km. )
06:00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 4.5 กิโลเมตร ( Start of 4.5 km. )
06:30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 2 กม. กิโลเมตร ( Start of 2 km. )
07:30 – 11:00 น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ( Rewards Ceremony )

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 02-298-5636 และ 063-267-5777 หรือ Facebook : Go Grow Green
More Information contact +662-298-5636 and +666-3267-5777 or Facebook : Go Grow Green

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

— — — — — — — — — — — — — — — –
รวบรวมข้อมูลโดย # วิ่งไหนดี
www.wingnaidee.com
www.facebook.com/wingnaidee
www.instagram.com/wingnaidee … See MoreSee Less

generator : https://usakairali.com
Category : Make up

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://aariwork.in/wp-includes/article/ https://www.escapefromwatchtower.com/slot-online/ https://thebakersavenue.com/wp-includes/slot-online/ https://www.antiquavox.it/live22-indonesia/ https://ogino.co.uk/wp-includes/slot-gacor/ https://www.amarfoundation.org/slot-gacor/